O kultúrnom dome

Z histórie kultúrneho domu

S výstavbou kultúrneho domu v Budulove sa začalo v prvej polovici 70-tych rokov. Do stavebných prác v rámci akcie ,,Z,, boli zahrnutí najmä miestni obyvatelia, žijúci ešte v tom čase v obci so samostatne hospodáriacou samosprávou.

Budova kultúrneho domu bola odovzdaná do užívania v roku 1975 a s menšími prestávkami je v prevádzke dodnes. V prvých rokoch sídlila v kultúrnom dome miestna samospráva a knižnica, ale taktiež sa priestory využívali na organizovanie svadieb, zábav a stretávanie miestneho obyvateľstva.

V roku 1986 bol Budulov pripojený k mestu Moldava a tak budova kultúrneho domu získala nového majiteľa, ktorý aj naďalej využíval priestory pre spoločenské potreby obyvateľstva. V 90-tych rokoch organizovala miestna mládež nielen diskotéky ale aj divadelné vystúpenia.

Po roku 2000 postupne klesala využívanosť kultúrneho domu až nakoniec v roku 2011 bola ukončená aj činnosť miestnej knižnice. Kultúrny dom počas rokov nečinnosti začal chátrať až bola potrebná jeho rekonštrukcia. Prvej veľkej rekonštrukcie sa dočkal už v roku 2018 a v prerábkach sa pokračovalo aj počas roka 2019. Súčasným správcom budovy je Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou, ktoré zároveň obnovilo aj prevádzku vysunutého pracoviska mestskej knižnice.

Spravodajstvo

Čo sa udialo?